استخراج با هارد دیسک مبتنی بر مکانیسم اجماع اثبات ظرفیت (POC)

ارائه کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری جهت استخراج چیا (XCH)، برست، استورج، دیسک کوین و …