در قوانین مدرن تر امواج الیوت (الگوهای مدرن امواج الیوتی) به بررسی الگوهایی می پردازیم که در واقع آمیزه ای از الگوهای کلاسیک این امواج می باشند. برای مثال موج ۱ ممکن است همچنین دارای الگوی قطری ۱، قطری ۲ و پیشرو ۲ باشد که در این مجموعه از الگوها جای می گیرد.

روندها (الگوهای مدرن امواج الیوتی)

1- الگوهای پیشرو ۲

الگوهای پیشرو

الگوهای پیشرو 2

الگوی پیشرو ۲ یک الگوی غیر معمول بوده که به طور قابل ملاحظه ای مشابه الگوی پیشرو معمولی می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته در نمودارهای میان روزی مشخص شده که موج ۴ در بسیاری اوقات تا حدود ۶۱ درصد موج ۳ بازگشت می نماید که طبق قواعد اليوت پذیرفته نیست چرا که محدوده ۲۳ تا ۵۰ درصدی تنها محدود قابل قبول جهت بازگشت این موج می باشد. بر این اساس در دیدگاه مدرن امواج الیوت، موج پیشرو ۲ معرفی شده است تا این مشکل برطرف گردد.
تمام قوانین گفته شده در رابطه با امواج پیشرو کلاسیک در اینجا نیز صادق است جز اینکه:

. موج ۴ بدون آنکه به ناحیه موج ۱ نفوذ نماید می تواند تا محدوده ۵۱/۵
و ۶۲ درصدی موج ۳ بازگشت داشته باشد.

. طبق یک اصل کلی موج ۴ در بسیاری موارد به فرم زیگزاگ است.

اغلب در امواج ۱، A یا C مشاهده می گردد ليكن هرگز در موج ۳ تشکیل نمی شود. آن از ۵ موج ساخته شده است که ساختار آن ۵-۳-۵-۳-۵ می باشد. توجه داشته باشید که 35 حاکی از امواج اصلاحی است که در مثلث اصلاحی بایستی ۵ موجی باشد.

الگوهای اصلاحی

1- الگوی زیگزاگ مسطح ( zigzagFlat)

الگوی زیگزاگ مسطح

الگوی زیگزاگ مسطح

الگویی متداول است که دقیقا همانند الگوی زیگزاگ بوده به جز آنکه موج B می تواند تا بیش از نسبت ۶۱/۸ درصدی موج A بازگشت داشته باشد.

٢- الگوی زیگزاگ رونده (Running)

جدا از مسأله مثلث های انقباضی (همگرا)، زمانی که موج C از موج A کوتاه تر بوده و قادر نباشد که از انتهای موج A فراتر رود، نقصی در الگوی اصلاحی پدیدار می شود. این اتفاق اغلب در مسطحها یا زیگزاگ های رونده رخ می دهد. تشکیل چنین حالتی حاکی از قدرتمند بودن بازار در جهت روند اصلی است. مهم ترین قوانین آن عبارت است از:

الگوی زیگزاگ رونده

الگوی زیگزاگ رونده

• تمام قوانین ذکر شده در رابطه با الگوهای اصلاحی در اینجا نیز کاربرد دارد.

• موج C قادر نیست از انتهای موج A فراتر رود.
این نارسایی می تواند در موج C از موج ۲، موج C یا E از موج ۴ و در موج C مربوط به موج B یا X اتفاق بیافتد.

٣- الگوی مسطح ناقص یا شکست خورده

الگوی مسطح ناقص یا شکست خورده

الگوی مسطح ناقص یا شکست خورده

این الگو دقیقا همان الگو مسطح است به جز آنکه موج C به انتهای موج A نمی رسد و لذا کوتاه تر از موج B می باشد.

4- الگوی مسطح رونده (مدرن)

این الگو دقیقا همان الگو مسطح رونده است به جز آنکه بایستی بیش از تراز ۶۰ درصدی بازگشت داشته باشد که اگر این چنین نشد همان فرم کلاسیک مسطح رونده محسوب می شود. این تمایز ضروری است چرا که معمولا مسطح رونده به ندرت تشکیل می گردد اما اگر این بازگشت بیش از نسبت ۶۰ درصدی موج B باشد و همچنان نتواند به انتهای موج A برسد آنگاه احتمال تشکیل آن بیشتر می شود.

الگوی مسطح رونده (مدرن)

الگوی مسطح رونده (مدرن)

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

کتاب معرفی 100 تکنولوژی تحول زای آینده
کتاب خودآموز سرمایه گذاری در بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال