یکی از مشکلات استفاده از بیت کوین به عنوان روش پرداخت، برگشت ناپذیری پرداخت ها در مقایسه با سایر فن آوری های پرداخت الکترونیکی، همانند کارت های اعتباری است. این فن آوری ها خدمات حل اختلاف با میانجیگری را در دل خود دارند. بیت کوین خدمات حل اختلاف با میانجیگری را نداشته و می تواند برای بازرگانانی که با تقلب استرداد وجه (charge back) مواجه اند، ارزان تر تمام شود.

تراکنش های بیت کوین و آدرس چند امضایی

با این حال، شرایطی وجود دارد که در آن میانجیگری اختلاف و برگشت پذیری وجوه در تراکنش ها مهم است. مثالی رایج میانجیگری اختلاف بین مشتری و فروشنده تجاری آنلاین است. خدمات حساب های امانی، حل اختلاف بین دو طرف تراکنش را با استفاده از تراکنش های چند امضایی، ارائه می دهد. اول مشتری و فروشنده تجاری یک خدمت حساب امانی را که مورد اعتماد هر دو طرف است، انتخاب می کنند. خدمات حساب های امانی آدرس بیت کوینی را که با کلید خصوصی سه طرف مزبور کنترل می شود، فراهم می کنند. برای انجام خرید، مشتری وجوه خود را به آدرس چند امضایی ۲ از ۳ میفرستد. آدرس ها شامل مشتری، فروشنده و خدمات حساب امانی است. سپس سه سناریوی ممکن زیر به وجود می آید:

آدرس چند امضایی

خدمات حساب های امانی آدرس بیت کوینی را که با کلید خصوصی سه طرف مزبور کنترل می شود، فراهم می کنند.

  • اگر مشتری کالاها را بدرستی دریافت کرد، او تراکنشی را که وجوه را از آدرس چند امضایی ۲ از۳ به آدرس فروشنده ارسال می کند، امضا کرده و سپس تراکنش را به فروشنده ارسال می کند. فروشنده سپس آدرس چند امضایی ۲ از ۳ را امضا کرده و آن را در زنجیره بلوکی منتشر می کند.
  • اگر کالاها بدرستی دریافت نشده یا معیوب باشند، فروشنده تراکنشی را که وجوه را از آدرس چند امضایی ۲ از ۳ به آدرس مشتری ارسال می کند، امضا می کند. سپس او تراکنش مزبور را به مشتری – یعنی کسی که پس از امضای تراکنش آن را به زنجیره بلوکی تحویل می دهد، ارسال می کند.
  • اگر مشتری و فروشنده بر روی این که چه کسی باید وجوه را دریافت کند اتفاق نظر نداشته باشند، آنها می توانند درخواست مداخله خدمات حساب امانی را داشته باشند. در این مورد، خدمات حساب امانی تصمیم می گیرد چه کسی باید وجوه را دریافت کند. سپس تراکنشی را امضا و كل وجوه را به طرف مد نظرش (منهای حق کمیسیون خودش) بر می گرداند. این تراکنش، نصفه نیمه امضا شده و سپس به شخصی که توسط خدمات حساب امانی مشخص شده است، ارسال می شود. سپس او تراکنش مزبور را امضای دوم زده و آن را بر روی زنجیره بلوکی منتشر می کند. فقط سناریوی سوم نیاز به مداخله خدمات حساب امانی دارد. پردازنده های کارت اعتباری، کاندیداهای خوبی برای ارائه این خدمات هستند.

منبع: کتاب راهنمای بیت کوین نوشته پدرو فرانکو