نوشته های شبنم خرمی

نحوه خرید و فروش در الگوی بازگشتی سه سقف و سه کف

نحوه خرید و فروش در الگوی بازگشتی سه سقف و سه کف نحوه فروش با شکسته شدن خط گردن، الگوی سه سقف تکمیل و علامت معامله فروش صادر شود این حالت می‌توان در چندین نقطه وارد بازار شد: نقطه بسته شدن قیمت در زیر خط گردن. نقطه لمس مجدد خط گردن چند پیپ پایین تر […]

تعریف الگوی بازگشتی سه سقف و سه کف

الگوی سه سقف و سه کف (Triple Tops orTriple Botoms ) الگوی «سه سقف و سه کف» نوع دیگری از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال هستند. اینها همانند الگوی «دو سقف و دو کف» و یا سر و شانه، رایج و شایع نیستند ولی با روش مشابهی عمل می‌کنند. آنها از جهاتی به الگوی «دو […]

نحوه خرید و فروش در الگوی بازگشتی سر و شانه

نحوه فروش در الگوی سر و شانه با شکسته شدن خط گردن، الگوی سر و شانه سقف تکمیل و علامت فروش صادر می‌شود. در این حالت می‌توان در چندین نقطه وارد بازار شد: نقطه بسته شدن قیمت در زیر خط گردن نقطه لمس مجدد خط گردن (نقطه E). چند پیپ پایین تر از دره ایجاد […]

تعریف الگوی بازگشتی سر و شانه

الگوی سر و شانه ( Head and Shoulders) الگوهای (سر و شانه) یکی از معروف ترین و قابل اطمینان ترین الگوهای کلاسیک در بازارهای سرمایه می‌باشند که در انتهای روند صعودی یا نزولی موجب بازگشت قیمت می‌شوند. این الگوها به دو دسته الگوهای سقف و کف تقسیم می‌شوند که به ترتیب هر یک و روش […]

نحوه خرید و فروش در الگوی بازگشتی دو سقف و دو کف

نحوه فروش با شکسته شدن خط گردن، انگوی دو قله تکمیل و علامت معامله فروش صادر می‌شود که می‌توان در چندین نقطه وارد بازار شد: نقطه بسته شدن قیمت در زیر خط گردن نقطه لمس مجدد خط گردن چند پیپ پایین تر از دره ایجاد شده در زیر خط گردن (فراکتال پایین) که از همه […]

تعریف الگوهای بازگشتی دو کف و دو سقف

الگوهای بازگشتی الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که پیش از تغییر روند غالب بازار تشکیل شده و بر این اساس معامله گران را آگاه می‌سازند تا معاملات قبلی خود را بسته و در صدد ورود به موقعیت جدید معاملاتی باشند. به طور کلی این الگوها را به انواع دو سقف، دو کف، سر و شانه سقف، […]