پردازنده های پرداخت بیت کوین چیست؟

پردازنده های پرداخت به ارایه راه حل به تجار جهت پذیرش بیت کوین به عنوان روش پرداخت، اقدام می کنند. شکل 1 یک نما از وظایفی را که توسط پردازنده پرداخت انجام می شود، نشان می دهد. تاجر، قیمت کالا یا خدمات را به دلار بیان کرده و قیمت ها را به مقدار متناظر بیت کوین با استفاده از نرخ نقدی، تبدیل و محاسبه کرده و به مشتری ارائه می دهد. مشتری پس از آن می تواند با استفاده از بیت کوین پرداخت خود را انجام دهد. پردازنده پرداخت، بیت کوین ها را توسط صرافی به دلار تبدیل کرده و مقدار دلاری را به فروشنده، تاجر یا بازرگان بر می گرداند.

شکل 1. پردازنده پرداخت

فروشنده مبلغ را به دلار دریافت و پردازنده های پرداخت، نوسانات نقطه ای تبدیل بیت کوین به دلار را جذب می کنند. به دلیل این که دوره حل و فصل تراکنش ها بطور معمول کوتاه و در حد دقیقه است، ریسک تبدیل بیت کوین به دلار برای پردازنده های پرداخت، به نسبت کوچک است. علاوه بر این، پردازنده های پرداخت می توانند به مقیاس پذیری اقتصادی با گروه بندی سفارش های بازار دست یابند. تا این لحظه هزاران نفر از تجار با پردازنده های پرداخت تفاهم نامه همکاری امضا کرده اند. هزینه کارمزدی دریافت شده در حدود ۱ درصد وجه بوده و در مقایسه با هزینه های کارمزدی ۲ تا 3 درصدی برای روش های دیگر پرداخت (مانند کارت های اعتباری) بسیار جذاب است. نوسانات کمتر بیت کوین با هزینه های کارمزدی کم تر صرافی ها منجر به کاهش بیشتر کارمزدهای پرداختی می شود.

حجم تراکنش روزانه
ارائه دهنده خدمت حجم تراکنش روزانه (میلیون دلار)
Visa 19,000
MasterCard 11,000
PayPal 492
Western Union 225
Bitcoin 68

جدول فوق حجم تراکنش روزانه بیت کوین را در مقایسه با سیستم های پرداخت دیگر نشان می دهد. حجم پرداخت های بیت کوین هنوز نسبت به سیستم های پرداخت دیگر به مراتب کوچک تر است. منتقدان چندین دلیل را که مانع از رقابت مؤثر بیت کوین در بازار پردازش پرداخت می شود، ذکر می کنند:

  • انحصارات

چه آنهایی که توسط اقتصادهای مقیاس پذیر ایجاد شده و چه آنهایی که موانع ورود محسوب می شوند.

  • مقررات

مقررات مشتری خود را بشناس (KYC) و مقررات ضد پول شویی (AML) ، هزینه پردازنده های پرداخت بیت کوین را افزایش داده و مزیت کارمزدی آنها را کاهش می دهند.

  • روش های سنتی، خدمات و سرویس هایی نظیر استرداد وجه به تجار و بازرگانان با تأمین مالی اعتباری به کاربران ارایه می دهند، که مشتریان مایل به پرداخت هزینه برای آنها هستند. حامیان بیت کوین استدلال می کنند بسیاری از این کاربردها در اکوسیستم بیت کوین ارائه شده است.

منبع: کتاب راهنمای بیت کوین نوشته پدرو فرانکو