نوسانات بیت کوین

شکل 1 تاریخچه نوسان بیت کوین را در بازه های ۶ ماهه نشان می دهد. نوسانات بیت کوین به مراتب از نوسانات ارزهای فارکس (از جمله ارزهای بازارهای نوظهور) بالاتر بوده است. نوسانات بیت کوین را می توان از منظرهای عدم نظارت، نقدینگی کم، بازار با سرمایه کم، دسترسی محدود به بازار، انطباق های محدود و غیره توضیح داد. حامیان بیت کوین استدلال می کنند اگر برخی از این عوامل بطور مثبت تکامل یابند، به احتمال زیاد بی ثباتی کاهش می یابد. طرفداران بیت کوین همچنین استدلال می کنند نوسانات نمی تواند مانع و محدودیتی برای انطباق بیت کوین به عنوان واسطه ای برای مبادلات در نظر گرفته شود؛ زیرا پردازنده های پرداخت در برابر این نوسانات از بازرگانان و کاربران محافظت می کنند.

شکل 1. درصد نوسانات قیمتی سالانه بیت کوین

برخی از پیشنهادهای مطرح برای کاهش نوسان بیت کوین عبارت اند از:

  • ایجاد یک حلقه بازخورد در الگوریتم بیت کوین، بطوری که اگر قیمت بیت کوین افزایش یافت، پس از آن بیت کوین های بیشتری ضرب شده و به عنوان پاداش به معدن کاوان پرداخت شوند. به همین ترتیب اگر قیمت بیت کوین کاهش یافت، بیت کوین های کم تری چاپ خواهد شد. مشکل نهفته در این روش، در نحوه درج جریان داده های قیمت بیت کوین، در زنجیره بلوکی قابل اثبات است. اگر داده ها توسط معدن کاوان تولید شوند، آنها به ایجاد بیت کوین های جدید علاقه داشته و در نتیجه انگیزه برای تقلب وجود خواهد داشت.
  • تنظیم مقدار وجه موجود در هر کیف پول با توجه به قدرت خرید بیت کوین ها
    اگر قدرت خرید یک بیت کوین در برابر ارزهای بدون پشتوانه افزایش یافت، مبلغ وجهی که در هر کیف پول موجود است، توسط پروتکل به گونه ای کاهش می یابد تا قدرت خرید یک بیت کوین پایدار باقی بماند. اجرای این طرح نیز نیاز به تغذیه اطلاعات قدرت خرید بیت کوین ها در پایگاه داده های زنجیره بلوکی دارد و این کار میتواند توسط معدن کاوان انجام شود. یک مانع عملی در مقابل این پیشنهاد، انگیزه برای تقلب معدن کاوان در هنگام انتشار اطلاعات قیمت بیت کوین است.
  • واگذاری اتخاذ سیاست های پولی بیت کوین به یک انسان، راهکاری دیگر، است. به جای این که عرضه پول را در دست یک الگوریتم قرار دهیم، اتخاذ این گونه سیاست ها را در دست بانک مرکزی بیت کوین قرار دهیم.

به نظر می رسد هیچ یک از این طرح ها به احتمال زیاد اجرا نخواهند شد؛ زیرا بطور کامل ماهیت بیت کوین را تغییر می دهند. با این حال، این قبیل طرح ها ممکن است در ارزهای رمزنگاری شده جایگزین، اجرایی شوند.

منبع: کتاب راهنمای بیت کوین نوشته پدرو فرانکو