اگر از علافمندان به تکنولوژی زنجیره ی بلوکی (Blockchain) هستید پس حتما مطالب این بخش برای شما مفید خواهد بود. ما بصورت صفر تا صد تکنولوژی بلاک چین را تشریح خواهیم کرد و مهمترین منابع علمی این حوزه را در اختیار شما قرار خواهیم داد.