آموزش ویدئویی طریقه ی سفارشی سازی کردن فرم عضویت در سایت

/
سلسله مباحث آموزش ویدئویی طراحی سایت با جوملابخش چهل و چهارم: نحوه …

آموزش ویدئویی تعیین سطح دسترسی برای کاربران در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش ویدئویی طراحی سایت با جوملابخش چهل و سوم: نحوه ی …

آموزش ویدئویی نحوه ی مدیریت کاربران در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش ویدئویی طراحی سایت با جوملابخش چهل و دوم: نحوه ی …

آموزش ویدئویی استفاده از کامپوننت جستجو در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش ویدئویی طراحی سایت با جوملابخش چهل و یکم: نحوه ی …

طریقه ی تنظیم کامپوننت نظرسنجی در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت در جوملابخش چهلم: طریقه ی تنظیم کامپوننت نظرس…

آموزش قراردادن کامپوننت تماس با ما در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملابخش سی و نهم: آموزش قراردادن کامپوننت…

معرفی و آموزش بخش های مختلف کامپوننت مدیریت مطالب و بخش ها و مجموعه ها در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش تصویری طراحی سایت با جوملابخش سی و هشتم: معرفی …

معرفی اجمالی ماژول های پیش فرض جوملا

/
سلسله مباحث آموزش تصویری طراحی سایت با جوملابخش سی و هفتم: معرفی …

آموزش طریقه ی اضافه کردن ماژول خبر خوان یا RSS در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملابخش سی و ششم: آموزش طریقه ی اضافه کرد…

آموزش طریقه ی فعال کردن ماژول مسیر یاب در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش تصویری طراحی سایت با جوملابخش سی و پنجم: آموزش …

آموزش طریقه ی فعال کردن ماژول ورود اعضا در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش تصویری طراحی سایت با جوملابخش سی و چهارم: آموزش…

آموزش اضافه کردن یک گروه منو در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملابخش بیست و نهم: آموزش اضافه کردن یک گ…

آموزش مدیریت تنظیمات ماژول ها در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملابخش سی و سوم: آموزش مدیریت تنظیمات ما…

آموزش ایجاد یک ماژول به صورت دلخواه در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملابخش سی و دوم: آموزش ایجاد یک ماژول به…

آموزش مدیریت سطل زباله ی منوها در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملابخش سی و یکم: آموزش مدیریت سطل زباله …

آموزش تغییر صفحه ی پیش فرض در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملابخش سی: آموزش تغییر صفحه ی پیش فرض در…

آموزش طریقه ی درج عنوان برای مطلب در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملابخش بیست و هشتم: آموزش طریقه ی درج عن…

آموزش طریقه ی ایجاد منو و زیر منو در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملابخش بیست و هفتم: آموزش طریقه ی ایجاد …