سازمان نظارت و مدیریت تاکسیرانی شهر اندیشه

/
نام طرف قرارداد: سازمان نظارت و مدیریت تاکسیرانی شهر اندیشهمجری: شرکت…

شهرداری شهر اندیشه

/
نام طرف قرارداد: شهرداری شهر اندیشهمجری: شرکت پیشرو آساک خدمات ارائه شده:…

شورای اسلامی شهر اندیشه

/
نام طرف قرارداد: شورای اسلامی شهر اندیشهمجری: شرکت پیشرو آسا…

مؤسسه زبان خارجی به روش

/
نام طرف قرارداد: مؤسسه زبان خارجی به روشمجری: شرکت پیشرو آسا…

ماهنامه فرهنگی سویدا

/
نام طرف قرارداد: ماهنامه فرهنگی سویدامجری: شرکت پیشرو آساک خدمات ارائه شده: …

مؤسسه درمان اختلالات درمانی و مشاوره تحصیلی تسنیم

/
نام طرف قرارداد: مؤسسه درمان اختلالات درمانی و مشاوره تحصیلی تسنیمدپ…

سازمان اتوبوسرانی شهرداری اندیشه و حومه

/
نام طرف قرارداد: سازمان اتوبوسرانی شهرداری اندیشه و حومهموضوع پ…

شرکت یاقوت آراز ایرانیان با نام تجاری اریکه

/
نام طرف قرارداد: شرکت یاقوت آراز ایرانیان با نام تجاری اریکهدپارتمان: طراحی…

شهرداری شهرستان شهریار

/
نام طرف قرارداد: شهرداری شهرستان شهریارسازمان بوستان و فضای سبزموضوع پروژه: نصب و ام…

اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار

/
نام طرف قرارداد: اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریارموضوع پروژه: گ…