تعریف الگوی کنج

تعریف الگوی ادامه دهنده کنج

الگوی کنج (wedge) کنج ها از جهاتی شبیه الگوی مثلث و از جهاتی دیگر مشابه الگوی پرچم می باشند. آنها از نظر شکل ظاهری و زمان شکل گیری مشابه مثلثها هستند اما از نظر رفتاری همانند الگوی پرچم عمل می نمایند. همانند الگوی مثلث متقارن، آنها با دو خط روند همگ…
الگوی مثلث کاهشی

تعریف الگوی مثلث کاهشی و نحوه معامله در آن

الگوی مثلث کاهشی مثلث کاهشی، تصویر معکوس مثلث افزایشی است که معمولا بعد از یک روند نزولی، موجب تداوم کاهش قیمت می گردد. این الگو دارای یک خط حمایت صاف و یک مقاومت بالایی رو به پایین است که به سمت یکدیگر همگرایی دارند و حداقل با ۴ نقطه تشکیل م…
الگوی مثلث افزایشی

تعریف الگوی مثلث افزایشی و نحوه معامله در آن

الگوی مثلث افزایشی مثلث افزایشی نوع دیگری از مجموع الگوهای مثلث می باشد که معمولا بعد از یک روند صعودی به وجود می آید. این الگو دارای یک خط مقاومت بالایی صاف و یک حمایت پایینی رو به بالا است که به سمت یکدیگر همگرایی دارند و حداقل با ۴ نقطه…
الگوی مثلث متقارن

نحوه خرید و فروش در الگوی مثلث متقارن

نحوه معامله برای معامله با این الگو ابتدا بایستی روند قبلی را در نظر داشت. پس از ورود قیمت به درون مثلث از معامله پرهیز کنید تا اخطار ورود صادر شود. این اخطار زمانی صادر می شود که یکی از خطوط روند شکسته شود. به محض شکست می توان در جهت غالب وارد با…
الگوی مثلث

تعریف الگوی ادامه دهنده مثلث و انواع آن

الگوهای مثلث (Triangles ) مثلث ها یکی از مشهورترین الگوهای نموداری هستند که در تحلیل تکنیکال به عنوان الگوهای ادامه دهنده مورد استفاده قرار می گیرند. این الگوها میان مدت بوده و برای تشکیل آنها بیش از یک ماه و کمتر از سه ماه زمان لازم می باشد. ب…
الگوی پرچم چیست؟
,

نحوه خریدو فروش در الگوی پرچم

نحوه معامله همان گونه که گفته شد الگوهای پرچم (چهارگوش و سه گوش) از جمله الگوهای ادامه دهنده می باشند که در میانه روند تشکیل می گردند؛ لذا برای معامله با آنها ابتدا بایستی روند قبل از تشکیل آنها را شناسایی نمود. همانند دیگر الگوها تا زمانی …