طراحی مجله

طراحی مجله کارت شهروندی پیشرو

/
طراح : مجید قربانی دپارتمان گرافیک، تولید انیمیشن و تیزرهای تبلیغ…
طراحی مجله پزشکی تسنیم

طراحی مجله پزشکی شرکت داروسازی شیمی ناب (تسنیم)

/
طراحی مجله پزشکی تسنیم طراح : امیر محسن خواه دپارتمان گرافیک، …

طراحی لوگو و جلد ماهنامه جان و تن

/
طراحی لوگو و جلد ماهنامه جان و تن طراح: مازیار قنبری دپارتمان: گرافیک، تولید انیمی…
طراحی ویژه نامه مسابقات کشتی باچوخه

طراحی ویژه نامه اولین دوره مسابقات سراسری کشتی باچوخه جام اندیشه

/
طراحی ویژه نامه مسابقات کشتی باچوخه عنوان: طراحی ویژه نامه اولین دوره مسابقات…
طراحی و صفحه آرایی ماهنامه مولانامه 3

طراحی و صفحه آرایی شماره سوم ماهنامه مولانامه

/
طراحی و صفحه آرایی ماهنامه مولانامه 3 به سفارش دبیرستان دولتی و …
طراحی و صفحه آرایی ماهنامه مولانامه 2

طراحی و صفحه آرایی شماره دوم ماهنامه مولانامه

/
طراحی و صفحه آرایی شماره دوم ماهنامه مولانامه به سفارش دبیرستان د…
طراحی و صفحه آرایی ماهنامه مولانامه

طراحی و صفحه آرایی شماره اول ماهنامه مولانامه

/
طراحی و صفحه آرایی شماره اول ماهنامه مولانامه به سفارش دبیرستان د…
طراحی نشریه نمد

طراحی، صفحه آرایی و تدوین نشریه نمد

/
طراحی، صفحه آرایی و تدوین نشریه نمد به سفارش مرکز پرورش استعدادهای در…
طراحی فصلنامه نگاه شهریار

طراحی و صفحه آرایی فصلنامه نگاه شهریار ش سوم

/
طراحی فصلنامه نگاه شهریار طراحی و صفحه آرایی فصلنامه نگاه …
طراحی فصلنامه نگاه شهریار شماره دوم

طراحی و صفحه آرایی فصلنامه نگاه شهریار ش دوم

/
طراحی فصلنامه نگاه شهریار شماره دو طراحی و صفحه آرایی فصل…
طراحی فصلنامه نگاه شهریار شماره اول

طراحی و صفحه آرایی فصلنامه نگاه شهریار ش اول

/
طراحی فصلنامه نگاه شهریار شماره اول طراحی و صفحه آرایی فص…