افزونه مدیریت مطالب و بخش ها و مجموعه ها در جوملا

معرفی و آموزش بخش های مختلف کامپوننت مدیریت مطالب و بخش ها و مجموعه ها در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش تصویری طراحی سایت با جوملا بخش سی و هشتم: معرف…
ماژول های پیش فرض جوملا

معرفی اجمالی ماژول های پیش فرض جوملا

/
سلسله مباحث آموزش تصویری طراحی سایت با جوملا بخش سی و هفتم: معرف…
ماژول خبر خوان یا RSS در جوملا

آموزش طریقه اضافه کردن ماژول خبر خوان یا RSS در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملا بخش سی و ششم: آموزش طریقه اضافه کردن …
فعال کردن ماژول مسیر یاب در جوملا

آموزش طریقه فعال کردن ماژول مسیر یاب در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش تصویری طراحی سایت با جوملا بخش سی و پنجم: آموز…
فعال کردن ماژول ورود اعضا در جوملا

آموزش طریقه فعال کردن ماژول ورود اعضا در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش تصویری طراحی سایت با جوملا بخش سی و چهارم: آمو…
اضافه کردن یک گروه منو در جوملا

آموزش اضافه کردن یک گروه منو در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملا بخش بیست و نهم: آموزش اضافه کردن یک گ…
مدیریت تنظیمات ماژول ها در جوملا

آموزش مدیریت تنظیمات ماژول ها در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملا بخش سی و سوم: آموزش مدیریت تنظیمات ما…
ایجاد یک ماژول در جوملا

آموزش ایجاد یک ماژول به صورت دلخواه در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملا بخش سی و دوم: آموزش ایجاد یک ماژول به…
مدیریت سطل زباله منوها در جوملا

آموزش مدیریت سطل زباله منوها در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملا بخش سی و یکم: آموزش مدیریت سطل زباله …
تغییر صفحه پیش فرض در جوملا

آموزش تغییر صفحه پیش فرض در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملا بخش سی: آموزش تغییر صفحه پیش فرض در ج…
درج عنوان برای مطلب در جوملا

آموزش طریقه درج عنوان برای مطلب در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملا بخش بیست و هشتم: آموزش طریقه درج عنوا…
ایجاد منو و زیر منو در جوملا

آموزش طریقه ایجاد منو و زیر منو در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملا بخش بیست و هفتم: آموزش طریقه ی ایجاد …
ایجاد منوهای جدید بصورت پیوند و یا فاصله انداز

آموزش ایجاد منوهای جدید بصورت پیوند و یا فاصله انداز

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملا بخش بیست و ششم: آموزش ایجاد منوهای جد…
تنظیمات متا دیتا برای مطالب در جوملا

آموزش تنظیمات متا دیتا برای مطالب در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملا بخش بیست و پنجم: آموزش تنظیمات متا دی…
فعال و غیر فعال کردن آیکونها در جوملا

آموزش نحوه فعال و غیر فعال کردن آیکونها در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملا بخش بیست و چهارم: آموزش نحوه فعال و غ…
فعال و غیر فعال کردن آیکونها در جوملا

آموزش نحوه ی تنظیمات تاریخ انتشار مطالب در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملابخش بیست و سوم: آموزش نحوه ی تنظیمات …
فعال و غیر فعال کردن آیکونها در جوملا

آموزش مرتب کردن مطالب بصورت اختصاصی در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملابخش بیست و دوم: آموزش مرتب کردن مطالب…
فعال و غیر فعال کردن آیکونها در جوملا

آموزش تنظیمات سطح دسترسی در جوملا

/
سلسله مباحث آموزش طراحی سایت با جوملابخش بیست و یکم: آموزش تنظیمات سطح دست…