بیت کوین مجانی نداریم! + پادکست

مزد آن گرفت جان برادر که کار نکرد!