آشنایی با طراحی شبکه ICX و مولفه های آن

پروژه آیکون (ICON) فقط ارتباط گره های blockchain نیست، بلکه یک مطالعه عمیق یا بررسی ارتباط جامعه به جامعه است. ICON با مأموریت ایجاد پروتکل یا رمزنگاری شروع به کار کرد تا در دنیای واقعی در درون و بین جوامع واقعی به طور فعال مورد استفاده قرار گیرد. هنگام طراحی شبکه ICON سه مورد وجود داشت:

1) مؤلفه های شبکه ICON

2) نحوه اتصال

3) نحوه عملکرد

ابتدا عناصر تشکیل دهنده شبکه ICX را تعریف می کنیم، سپس نحوه اتصال هر عنصر را بررسی می کنیم. ما همچنین به نحوه عملکرد شبکه ICX با تمرکز بر مدیریت مؤثر نگاه می کنیم.

مؤلفه های شبکه ICX

1- جامعه آیکون

2- گره C (گره اجتماع)

3- CRep (نماینده انجمن)

4- جمهوری ICON

5- گره شهروند

انجمن

جامعه شبکه ای است که از گره های مختلف با یک سیستم حکومتی یکسان تشکیل شده است. موسسات مالی ، دولت ها، مدارس ، بستر تجارت الکترونیک ، مراقبت های بهداشتی ، بیت کوین و اتریوم همگی می توانند یک جامعه تلقی شوند. هر جامعه با توجه به ویژگی ها و شرایط خود دارای ترکیب ها و مقیاس های مختلف گره است.

گره C (گره اجتماع)

C-Node (گره اجتماع) بلوک ساختمان یک جامعه است که بر اجماع یا فرایند تصمیم گیری در مدیریت جامعه تأثیر می گذارد. C- گره ها برای افراد و سازمان ها (بانک ها ، کارگزاران ، بیمه گرها ، مدارس ، دولتها و غیره) در دسترس است و خط مشی های گره توسط اعضای هر جامعه تعیین می شود.

C-Node بلوک ساختمان یک جامعه است که بر اجماع یا فرایند تصمیم گیری در مدیریت جامعه تأثیر می گذارد.

جمهوری ICON

جمهوری ICON واحد نماینده جامعه است که به عنوان مؤلفه حاکمیت جمهوری ICON عمل می کند. این حق را دارد که در مورد تأیید و اداره معاملات در ایکون جمهوری رای دهد. C-Rep مطابق تصمیم هر جامعه انتخاب می شود و CRep را می توان از یک گره به دیگری تغییر داد. به عبارت دیگر ، وظایف C-Rep بسته به موقعیت و هدف هر دولت قابل انتقال است. علاوه بر این ، C-Rep انگیزه هایی را برای نگهداری و فعال سازی آن از جمهوری ICON دریافت می کند.

جمهوری ICON  اتصال دهنده جوامع مختلف است. این مجموعه از نمایندگانی به نام C-Rep و سایر گره های شهروند تشکیل شده است. جمهوری ICON  با آراء C-Rep و از این رو ، غیرمتمرکز تعیین می شود. جمهوری ICON  به عنوان یک کانال ارتباطی بین جوامع عمل می کند ، و بر اداره جوامع تأثیر نمی گذارد.

Citizen Node

Citizen Node جزء جمهوری ICON  است. هر کس می تواند به عنوان Citizen Node توسط DAPP های ایجاد شده روی حلقه مشارکت کند. اما ، Citizen Node حق رأی دادن برای حاکمیت جمهوری ICON را ندارد و فقط حق ایجاد معامله را دارد. Citizen Node همچنین در صورت تحقق شرایط خاص می تواند C-Rep با حق رأی باشد.

چگونگی اتصال

انواع اتصالات در شبکه ICON عبارتند از:

1. اتصال بین گره ها در یک جامعه واحد

2. اتصال بین گره ها در جمهوری ICON

3. اتصال بین جامعه و جمهوری آیکون

4. اتصال بین جوامع مختلف در شبکه ICX

اتصال بین گره ها در یک انجمن واحد

جوامع این آزادی را دارند که یک کلکسیون متناسب با نیاز آنها را انتخاب یا سفارشی کنند. بنابراین ، هر جامعه ای مانند امور مالی، دولت، مدرسه، تجارت الکترونیک، مراقبت های بهداشتی، بیت کوین و اتریوم می توانند در کلکسیون های مختلف سازماندهی شده و از الگوریتم های اجماع مختلفی استفاده کنند.

اتصال بین گره ها در جمهوری ICON

جمهوری ICON توسط loopchain پشتیبانی می کند. جمهوری ایكون به منظور اتصال جوامع مختلف هم در دنیای واقعی و هم در دنیای كریپتو طراحی شده است، به گونه ای كه الگوریتم اجماعی را كه اجازه پردازش معاملات در زمان واقعی را می دهد ، اتخاذ می كند. جمهوری ICON حاکمیتی دارد که متفاوت از هر جامعه است و در الگوریتم اجماع LFT) Loop Fault Tolerance) فعالیت می کند.

ارتباط بین انجمن و جمهوری ICON

انجمن و جمهوری ICON در زمان واقعی از طریق DEX (مبادله غیر متمرکز) متصل می شوند. DEX برای تسهیل مقادیر مبادله در زمان واقعی براساس آن نسبت، ارز را برای ارائه نرخ ارز در جمهوری و ICON تعیین می کند. وقتی مسئله ارتباط جامعه است، که نمی تواند در زمان واقعی به اجماع برسد (به عنوان مثال بیت کوین، اتریوم و Cryptocurrency مبتنی بر اتریوم)، توافقنامه در داخل ایکون تا زمان اتمام اجماع به حالت تعلیق در می آید.

ارتباط بین انجمن و جمهوری ICON

ارتباط بین جوامع مختلف

ارتباط بین جوامع مختلف در جمهوری ICON در دسترس است. جمهوری ICON در زمان واقعی از طریق DEX (Exchange Decentralized) به هر جامعه وصل می شود ، در حالی که C-Node نیز در زمان واقعی به سایر گره های C در جوامع مختلف از طریق C-Rep و جمهوری آیکون بر اساس ICX متصل می شود.

نحوه عملکرد

انجمن

هر جامعه ای بر اساس حاکمیت خاص خود با توجه به ویژگی های blockchain به طور مستقل فعالیت می کند. جدا از جمهوری ICON، جوامع می توانند برای تصمیم گیری در مورد الگوریتم اجماع ، گره شرکت کننده در اجماع و عملکرد یک رمزنگاری در یک جامعه به اجماع خود برسند.

جمهوری ICON

جمهوری ICON  توسط فرآیند اجماع C-Reps تعیین می شود، و دامنه حكومت محدود به جمهوری ICON است. جمهوری ICON تأثیر نمی گذارد بر جوامع دیگر ، بلکه شامل سیاست های صدور و پاداش های ICON Exchange Token (“ICX”) می باشد.