شرکت فن آوران اطلاعات و ارتباطات پیشرو آساک با نام تجاری پیشرو آساک جهت تکمیل نیروی انسانی خود در رشته های زیر استخدام می کند:

برنامه نویس PHP

دپارتمان برنامه نویسی شرکت پیشرو آساک برای تکمیل نیروی انسانی خود قصد استخدام یا همکاری با یک نفر برنامه نویس مسلط به زبان برنامه نویسی PHP دارد. برای این منظور لطفا فرم مربوطه را تکمیل بفرمایید.