تشریح حالات خاص هشدار در خط روند

حالات خاص

نظم منطقی تحلیل تکنیکال در این است که هر اتفاقی با تشکیل یک مرحله هشدار آغاز شده و آنگاه با یک مرحله تأیید دنبال شود. مشکل بسیاری از معامله گران در ورود عجولانه آنها در مرحله هشدار نهفته است در حالی که حرفه ای ها تا تأیید هر رفتاری منتظر می مانند و فقط پس از تأیید رفتار مربوطه وارد بازار می شوند لذا بازدهی آنها نیز بیشتر می باشد.

اگر سیر هشدار و تأیید در هر معامله ای دنبال شود آنگاه می توان به بازدهی مناسبی دست بافت، سعی کنید در تمام معاملات خود به این مسیر توجه ویژه داشته باشید و تا تکمیل این مسیر هرگز وارد بازار نشوید.
سیر هشدار و تأیید همواره در بازار پدیدار نمی گردند؛ گاهی مرحله هشدار بدون تأیید و حتی گاهی تأیید بدون هشدار ظاهر می گردد که ما در ادامه به آنها و نحوه معامله با آنها می پردازیم:

1) هشدار بدون تأیید

گاهی در بازار هشدار یک روند خاص بدون تأیید آن ظاهر می گردد که به وسیله آن می توان نوع بازار (افزایشی یا کاهشی) را بدون تشخیص نوع روند شناسایی کرد. وقوع چنین حالتی خود به سه نوع مختلف تقسیم بندی می شود که عبارت است از:
الف) هشدار صعودی
در این حالت بازار با تشکیل دره های بالاتر، حرکت افزایشی را مشخص می سازد که با توجه به اینکه تمام قله ها در یک سطح تشکیل می گردد لذا روند صعودی تأیید نمی شود. تشکیل چنین حالتی زمینه ساز الگویی به نام مثلث افزایشی است. معامله اصلی بر اساس قانون هشدار و تأیید، پس از شکست خط بالایی و تأیید آن ممکن خواهد شد.

مثلث افزایشی

هشدار صعودی در مثلث افزایشی

ب) هشدار نزولی

در این حالت بازار با تشکیل قله های پایین تر، حرکت کاهشی را مشخص می سازد که با توجه به اینکه تمام دره ها در یک سطح تشکیل می گردد لذا روند نزولی تأیید نمی شود. تشکیل چنین حالتی زمینه ساز الگویی به نام مثلث کاهشی است. معامله اصلی بر اساس قانون هشدار و تأیید، پس از شکست خط پایینی و تأیید آن ممکن خواهد شد.

هشدار نزولی

هشدار نزولی در مثلث کاهشی

ج) هشدار صعودی و نزولی
در این حالت بازار با تشکیل قله های پایین تر و دره های بالاتر به ترتیب حرکت کاهشی و افزایشی مشخصی را ظاهر می سازد که با توجه به عدم تشکیل دره های پایین تر و قله های بالاتر، روند نزولی و صعودی را تأیید نمی نماید. تشکیل چنین حالتی زمینه ساز الگویی به نام مثلث متقارن است. معامله اصلی بر اساس قانون هشدار و تأیید، پس از شکست هر یک از خطوط بالایی یا پایینی و تأیید آن ممکن خواهد شد.
بر این اساس در این الگو با خروج قیمت از الگو و عبور از دره پایینی می توان معامله فروش انجام داد که در شکل زیر نمایش داده شده است یا اینکه با خروج قیمت از الگو و عبور از قله بالایی می توان معامله خرید انجام داد که در شکل بعدی نمایش داده شده است.

معامله فروش

معامله فروش یا خروج قیمت از الگو وعبور از دره پایینی انجام می شود

اما سوالی که پیش می آید نحوه معامله در داخل الگو است که چگونه بایستی این کار را انجام داد؟ یا اینکه آیا اساسا انجام چنین معاملاتی صحیح است یا خیر؟
بر اساس آنچه که در منابع تکنیکال آمده است با تشکیل چنین حالاتی که زمینه ساز تشکیل الگوهای قیمت می باشد (انواع آن در فصول بعدی خواهد آمد)، حجم معاملات بسیار کاهش می یابد لذا تا حد امکان بایستی از معامله درون الگو خودداری نمود تا زمانی که قیمت از الگو
می شود. این مطلب با توجه به معیارهای مختلف تکنیکال بسیار صحیح می باشد ضمن اینکه قانون هشدار و تأیید نیز به صورت کامل در آن رعایت نشده است. اما سوال اینجاست که آیا با برخورد قیمت با خطوط روند نمی توان معامله انجام داد؟

معامله خرید

معامله خرید با خروج قیمت از الگو و عبور از قله بالایی انجام می شود

قطعا پاسخ مثبت است اما در چنین مواقعی بایستی بسیار احتیاط کرده و قسمت کمی از سرمایه خود را وارد معامله نماییم چرا که صرف تشکيل خط روند به دلایلی که گفته شد نمی تواند حاکی از تشکیل روند مربوطه باشد. بر این اساس با برخورد قیمت به هر یک از خطوط روند بالایی و پایینی و ظهور علائم بازگشتی می توان معاملات خرید و فروش انجام داد که در شکل زیر نمایش داده شده است:

توضیحات تصویر در متن آمده است

در چنین معاملاتی شما نمی توانید حد سود خود را در محل برخورد با خطوط کانال اولیه تعیین نمایید چرا که بازار هر لحظه امکان تشكيل خطوط کانال پایین تر را دارد لذا بهتر است از خط روند مقابل به همراه تراز های فیبوناچی استفاده نمایید تا با حداقل سود از معاملات خود خارج شوید. برای مثال در معامله خرید نمودار زیر بهتر است حد سود را اندکی پیش از برخورد قيمت به خط روند نزولی (شکل زیر) تعیین نماییم، دقت داشته باشید که ممکن است بازار هرگز به خط کانال جدید که بر اساس آخرین فراکتال ترسیم شده، نرسد.

تعیین حد سود

تعیین حد سود بر اساس خط کانال

در تصویر بعدی نمودار جفت ارز USDJPY را می بینید که در آن یک مثلث متقارن بزرگ تشکیل شده است. نقاط مشخص شده مکان هایی هستند که می توانید در آن معامله انجام دهید. حد سود معامله نخست در نزدیکی خط کانال رسم شده قرار دارد. همان گونه که مشاهده می نمایید بازار این خط را به سوی پایین شکسته و روند صعودی جدیدی را از پایین آغاز نموده است. معامله فروش دوم در یک روند صعودی با توجه به برخورد قیمت به خط روند نزولی قبلی و ظهور علائم بازگشتی انجام شده است که حد سود آن همچنان در خط کانال قرار دارد. بازار در این حرکت کاهشی خود از داخل مثلث خارج شده و خط صعودی را لمس مجدد می کند. این لمس در تقاطع خط روند صعودی و نزولی نیز رخ می دهد که با توجه به علائم بازگشتی، معامله فروش سوم را رقم می زند.

معامله بر اساس مثلث متقارن

معامله بر اساس مثلث متقارن در نمودار USDJPY

۲) تأیید بدون هشدار

گاهی بازار بدون آنکه دره های بالاتر تشکیل دهد، قله های بالاتری تشکیل می دهد و در عین حال دره های پایین تری را نیز تشکیل می دهد که در شکل بعد نمایش داده شده است. این حالت همان گونه که در ابتدای فصل گفته شد زمینه ساز تشکیل یک مثلث پهن شونده می باشد که در قسمت الگوها خواهیم گفت تشکیل چنین الگویی حاکی از برهم ریختگی بازار می باشد چرا که هیچ مرحله هشداری در آن ظاهر نشده است که بعد بخواهد تأیید گردد.
در چنین حالتی خط بالائی نمایانگر خط روند صعودی نمی باشد چرا که چنین خطی فقط از اتصال قلدهای دره های متوالی بالاتر ترسیم می گردد همچنین خط پایینی نیز نمایانگر خط روند نزولی نمی باشد چرا که چنین خطی فقط از اتصال دره های متوالی پایین تر ترسیم می گردد. بر این اساس نمی توان با برخورد قیمت به چنین خطوطی معامله بازگشتی انجام داد؛ هر چند هر یک از آن با خطوط حمایت و مقاومت محسوب می شوند و یا به تعبیری خطوط نامتعارف هستند که اگر توفيق باشد در مجموعه دیگری به این خطوط و نحوه معامله با آن ها خواهیم پرداخت. بر این اساس معاملات خرید و فروشی که در شکل زیر نشان داده شده دارای ریسک بسیار بالایی می باشد بنابراین بهتر است در چنین مواقعی از ورود به بازار خودداری نمایید.

معامله در مثلث پهن شونده

معامله در مثلث پهن شونده از ریسک بسیار بالایی برخوردار است

این حالت را در الگوی لوزی هم می توان مشاهده کرد که در ادامه نیز تصویر آن را آورده ایم. این الگو از دو مثلث پهن شونده و معمولا یک مثلث متقارن تشکیل شده است. انجام معامله در قسمت نخست الگو (مثلث پهن شونده) به دلایلی که اشاره شد دارای ریسک بالایی می باشد اما در قسمت دوم الگو به همان صورتی که در رابطه با حالت هشدار بدون تأیید در الگوهای مثلث گفته شد، می توان معاملات درونی (شکل زیر) و همچنین بر اساس شکست هر یک از خطوط بالایی و پایینی (شکل بعدی) انجام داد.

معامله در داخل الگوی لوزی

معامله در داخل الگوی لوزی که در متن گفته شده است

استفاده از قیمت های پایانی و خطوط

تایید اصلی داو بر قیمت ها بوده و به عقیده او قیمت ها باید بالاتر از پیک قبلی یا پایینتر از رالی نزولی قبلی قرار بگیرند تا معنادار باشند. هرگاه معامله گران درباره خطوط صحبت می کنند اشاره آن ها به الگوهای جانبی است که برخی اوقات در نمودارها قابل مشاهده هستند. معمولا در این محدوده تصحیح قیمت رخ می دهد.

معامله در داخل الگوی لوزی

معامله در داخل الگوی لوزی که در متن گفته شده است.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *