نوشته‌ها

بیت کوین چیست؟

بیت کوین چیست؟

بیت کوین چیست؟ از دو جنبه میتوان این سوال را که "بیت کوین چیست؟" مطرح کرد. هر دو سوال، هم به نحوی با هم در ارتباط هستند و هم از زوایایی با یکدیگر فرق دارند. سوال اول به ماهیت واقعی بیت کوین و سوال دوم به قابلیت های آن برمیگردد. علاوه بر این، …