نوشته‌ها

,

امورات مالی احیاکننده (ReFi) چیست و چگونه می‌تواند بر NFT و Web3 تأثیر بگذارد؟

"ریفای (Refi) چیست و چگونه می‌تواند بر NFT و Web3 تأثیر بگذارد؟" این سؤالی بوده که رفته ‌رفته برای افراد مختلف به یک سؤال اساسی بدل شده است. ریفای (Refi) یک سیستم امور مالی احیا کننده است که می‌تواند دسترسی و جامعیت بیشتری را برای فناوری بلاک‌چین فرا…