کتاب ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ

کتاب ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ

نویسنده: حمید توکلی کرمانی
تعداد صفحات: 22

ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﻧﺎﻡ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﻬﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﭙﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻜﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﭼﻄﻮﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻭ ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﺩﻫﻨﺪ، ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ:

1- میزان ماندگاری در سایت – time on site
2- میزان گردش در سایت – page views
3- میزان فرار از سایت – Bounce Rate
4- ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – Social Networks
5- برندسازی اینترنتی – Internet Branding

جهت کسب اطلاعات و مشاهده کتاب های بیشتر به بخش دانلود کتاب مراجعه نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *